КАСОВИ АПАРАТИ - ДОСТАВКА, СЕРВИЗ, КОНСУМАТИВИ

Datecs DP - 05 KL

Копие на Datecs DP - 05 KL
Нов мобилен апарат с данъчен терминал и КЛЕН
• Брой артикули: до 2 500
• Наименование на артикул: до 22 знака
• Баркод на артикул: EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло(етикет от везна)
• Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи
• Брой щандове (стокови групи): до 9
• Брой департаменти (доверители): до 9
• Брой оператори: до 30 (от тях до 8 едновременно работещи)
• Брой продажби в един касов бон: до 120 продажби
• Копие на бон: До 1 копие

Тип на обслужване:
• контрол на изхода на обекта
• каса, обслужваща един щанд
• сервитьорско обслужване (до 60 едновременно отворени сметки)

Вид на плащане:
• в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон
• в брой, с алтернативна валута (EUR)

• Данни за клиенти: До 1080 записа за клиенти (всеки запис съдържа ЕИК на клиента, име на получател, име на купувач, адрес и ЗДДС на купувача)

Режими на работа на апарата:
• R / Регистрация
• Х/ Отчети без нулиране;
• Z / Отчети с нулиране;
• P/ Програмиране;
• F / Фискална памет;
• S/ Сервиз;
• Т / Тестове;
• К / КЛЕН;
• Комуникация с PC

Консуматив - термохартия 57 мм, максимален диаметър 65 мм;
Размери - 88/216/66 мм;
Захранване - от адаптер с изход-DC 9V, 1А, вход -100-240V,50-60Hz.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg